Tennis
Padel
Tennis
Padel

Terreinreservatie

Log in om een reservatie te maken.

Er zijn 10 terreinen beschikbaar

  T01 (OUTDOOR) T02 (OUTDOOR) T03 (OUTDOOR) T04 (WINTERBALLON) T05 (WINTERBALLON) T06 (WINTERBALLON) T07 (WINTERBALLON) T08 (INDOOR) T09 (INDOOR) T10 (INDOOR)
07:30      
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
     
07:45
08:00
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
08:15
08:30
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
08:45
09:00
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
09:15
09:30
Vrij
Vrij
Bezet
Vrij
09:45
10:00
Bezet
Bezet
Bezet
Vrij
Vrij
Vrij
10:15
10:30
Vrij
Bezet
Vrij
Vrij
10:45
11:00
Vrij
Vrij
Vrij
Bezet
Vrij
11:15
11:30
Vrij
Bezet
Vrij
Vrij
11:45
12:00
Vrij
Vrij
Vrij
Bezet
Bezet
Vrij
12:15
12:30
Vrij
Vrij
Vrij
12:45
13:00
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
13:15
13:30
Bezet
Bezet
Vrij
Vrij
13:45
14:00
Vrij
Vrij
Vrij
Bezet
Bezet
Bezet
14:15
14:30
Vrij
Vrij
Vrij
14:45
15:00
Bezet
Vrij
Vrij
15:15
15:30
Vrij
Vrij
Bezet
Vrij
15:45
16:00
Vrij
Vrij
Bezet
Bezet
Bezet
Bezet
Bezet
Bezet
16:15
16:30
Bezet
16:45
17:00
Bezet
Bezet
17:15
17:30
17:45
18:00
Verhuurd
Vrij
18:15
18:30
18:45
19:00
Vrij
Verhuurd
Bezet
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
19:15
19:30
Bezet
Vrij
Vrij
19:45
20:00
Bezet
Bezet
Bezet
Vrij
Vrij
20:15
20:30
Bezet
Bezet
Bezet
20:45
21:00
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
21:15
21:30
Vrij
Vrij
Vrij
21:45
22:00
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
22:15
22:30        
22:45
  T01 (OUTDOOR) T02 (OUTDOOR) T03 (OUTDOOR) T04 (WINTERBALLON) T05 (WINTERBALLON) T06 (WINTERBALLON) T07 (WINTERBALLON) T08 (INDOOR) T09 (INDOOR) T10 (INDOOR)