Tennis
Padel
Tennis
Padel

Richtlijnen vernieuwd fiscaal attest voor clubs en academies die geen gebruik maken van de les- en stagemodule in Elit 2.0

De overheid heeft beslist dat aangifte van attesten voor stages of kampen die plaatsvonden in 2022 op een nieuwe manier moeten gebeuren. Voor alle activiteiten die plaatsvonden vanaf 27 januari 2022 moet enerzijds een nieuw modelattest gebruikt worden en anderzijds ook een elektronische aangifte gebeuren bij de FOD Financiën.  Op deze manier komen de attesten rechtstreeks op MyMinFin (personenbelasting) van de ouders terecht. Het digitaal indienen van deze gegevens dient te gebeuren vóór 1 maart via Belcotax-on-web.

Hoe ga je best te werk?

Stap 1

Bekijk zeker eerst even de demo-video die VSF beschikbaar heeft gesteld. Hierdoor krijg je meteen een beeld van wat er juist van clubs verwacht wordt.

Stap 2

Het fiscaal attest moet dus op 2 manieren beschikbaar worden gesteld. Enerzijds via een vernieuwd modelattest, anderzijds elektronisch bij de FOD Financiën, zodat dit voor de ouders/schuldenaar rechtstreeks zichtbaar is bij het indienen van hun personenbelasting.

Stap 2A: Vernieuwde modelattest:
Het vernieuwd modelattest is beschikbaar op https://vlaamsesportfederatie.be/kennisbank/fiscale-attesten-bij-sportkampen
Dit vernieuwde attest kan ook automatisch gegenereerd worden via de template die VSF beschikbaar stelt (zie demo-video).
Tip: maak gebruik van een PDF-samenvoegtool om alle pdf's (attesten) samen te voegen, print deze zo in 1 keer af en leg de geprinte versie ergens op je club zodat de ouders er kunnen omkomen.
De andere optie is deze 1 voor 1 allemaal doormailen, maar dat kan bij veel inschrijvingen veel werk zijn.

Stap 2B: Elektronische aangifte bij de FOD Financiën: https://vlaamsesportfederatie.be/kennisbank/elektronische-verzending-fiscale-attesten-sportkamp
De elektronische verzending van de gegevens via Belcotax-on-web (update: deze elektronische verzending is nog niet verplicht voor aangifte van 2022). 
Het indienen zelf bestaat uit 3 stappen:
  1. Maak gebruik van de template die VSF beschikbaar stelt om alle gegevens te verzamelen.
  2. Kopieer de info uit de template (alle kolommen selecteren!) en plak deze in de BowConvert-applicatie en klik op Valideren. Download de handleiding voor extra ondersteuning
  3. Het resultaat van deze validatie moet dan via Belcotax-on-web.