Tennis
Padel
Tennis
Padel

Terreinreservatie

Log in om een reservatie te maken.

Er zijn 12 terreinen beschikbaar

  Padel 01 Padel 02 Padel 03 Padel 04 Padel 05 Padel 06 Padel 07 Padel 08 Padel 09 Padel 10 Padel 11 Padel 12
08:00
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
         
08:15
08:30
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
08:45
09:00
Vrij
Vrij
09:15
09:30
Vrij
Bezet
Vrij
Bezet
Vrij
09:45
10:00
Vrij
Vrij
Bezet
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
10:15
10:30
10:45
11:00
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
11:15
11:30
Vrij
Bezet
Vrij
Vrij
Vrij
11:45
12:00
Bezet
Vrij
12:15
12:30
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
12:45
13:00
Vrij
Bezet
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
13:15
13:30
13:45
14:00
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Bezet
14:15
14:30
Bezet
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
14:45
15:00
Vrij
15:15
15:30
Vrij
Vrij
Bezet
Vrij
Bezet
15:45
16:00
Vrij
Bezet
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
16:15
16:30
16:45
17:00
Bezet
Bezet
Bezet
Bezet
Vrij
Verhuurd
Bezet
17:15
17:30
Bezet
Bezet
Verhuurd
Verhuurd
Vrij
17:45
18:00
Bezet
Bezet
18:15
18:30
Vrij
Bezet
Bezet
Bezet
Bezet
18:45
19:00
Bezet
Bezet
Bezet
Bezet
Bezet
19:15
19:30
19:45
20:00
Bezet
Bezet
Bezet
Bezet
Bezet
Vrij
20:15
20:30
Vrij
Bezet
Bezet
Bezet
20:45
21:00
21:15
21:30
Bezet
Bezet
Bezet
Bezet
Vrij
21:45
22:00
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
22:15
22:30
22:45
23:00              
23:15
  Padel 01 Padel 02 Padel 03 Padel 04 Padel 05 Padel 06 Padel 07 Padel 08 Padel 09 Padel 10 Padel 11 Padel 12