Tennis
Padel
Tennis
Padel

Richtlijnen vernieuwd fiscaal attest via de les- en stagemodule in Elit 2.0

De overheid heeft beslist dat aangifte van attesten voor stages of kampen die plaatsvonden in 2022 op een nieuwe manier moeten gebeuren. Voor alle activiteiten die plaatsvonden vanaf 27 januari 2022 moet enerzijds een nieuw modelattest gebruikt worden en anderzijds ook een elektronische aangifte gebeuren bij de FOD Financiën.  Op deze manier komen de attesten rechtstreeks op MyMinFin (personenbelasting) van de ouders terecht. Het digitaal indienen van deze gegevens dient te gebeuren vóór 1 maart via Belcotax-on-web.

Werkt jouw club of academy met de les-en stagemodule in Elit 2.0?

Dan hebben wij een deel van het werk al voor jou geautomatiseerd.

Hoe ga je best te werk?

Stap 1

Voor het vernieuwde fiscaal attest hebben we nu de gegevens van de schuldenaar (= persoon waar het kind fiscaal ten laste is) nodig. Je zal deze dus nog moeten opvragen voor alle stages die na 27/01/2022 hebben plaats gevonden. Start daarom zo snel mogelijk met het verzamelen van deze gegevens (voornaam, naam, adres en rijksregisternummer), ter voorbereiding van de aangifte. Je kan gebruik maken van deze template voor het verzamelen van deze gegevens.

We zijn aan het bekijken om deze gegevens in de toekomst mee op te vragen in de inschrijvingsflow, zodat dit in de toekomst mee geautomatiseerd kan worden. Je kan voorlopig dus best ook van de stages in 2023 deze gegevens bij de ouders opvragen ter voorbereiding van de aangifte volgend jaar. Zodra dit door ons wel geïmplementeerd zal zijn, zullen we hierover naar jullie communiceren.

Stap 2

Het fiscaal attest moet op 2 manieren beschikbaar worden gesteld. Enerzijds via een vernieuwd modelattest, anderzijds elektronisch bij de FOD Financiën, zodat dit voor de ouders/schuldenaar rechtstreeks zichtbaar is bij het indienen van hun personenbelasting.

Stap 2A: Vernieuwde modelattest
Dit attest zal automatisch beschikbaar zijn op dezelfde manier als voorheen (d.w.z. als alle voorwaarden om fiscaal attest te kunnen genereren voldaan zijn), m.u.v.
 • de gegevens van de certificeringsinstantie (gemeente/stad). Deze ontbrekende gegevens moeten in ELIT 2.0 ingevuld worden onder Voorbereiding > Aanbod > Selecteer het stage-aanbod > Attesten > Blokje VAK I – gegevens van de certificeringsinstantie.
 • de gegevens van de schuldenaar. Deze ontbrekende gegevens van de schuldenaar kunnen bij het afdrukken van het attest door de ouders/schuldenaar zelf ingevuld worden. 
We herhalen hier nog even kort alle voorwaarden voor het automatisch genereren van een fiscaal attest in ELIT 2.0:
 • het moet een stage-aanbod zijn (is dus niet mogelijk voor lessen).
 • het moet over een kind gaan dat max. 14 jaar is.
 • de stage moet afgelopen zijn.
 • de stage moet als betaald geregistreerd staan (zie Administratie > Rekeningrapporten).
 • de stagemomenten waarbij de speler aanwezig was moeten bevestigd zijn (zie Opvolging).
 • NIEUW: invullen van de gegevens van de certificeringsinstantie.
Stap 2B: Elektronische aangifte bij de FOD Financiën (update: deze elektronische verzending is nog niet verplicht voor aangifte van 2022)
Het indienen zelf bestaat uit 4 stappen:
 1. Download de export in ELIT 2.0 (en vul deze verder aan met de gegevens van de schuldenaar = lege kolommen). 
 2. Open de BowConvert-applicatie en vul op elk tabblad de gevraagde gegevens correct in. In het tabblad ‘Fiche(s)' kan je de info kopiëren uit de Excel ‘Export fiches voor BowConvert86'. Vervolgens kan je op het tabblad ‘XML' het XML-bestand creëren. Download de handleiding voor extra ondersteuning.
 3. Gebruik de validatietool om het XML-bestand om te zetten naar een BOW-bestand.
 4. Dit BOW-bestand dien je dan op te laden op Belcotax-on-web. Klik hierbij op BOW Inkomsten 2022 aan de rechterkant.
De Excel, de applicatie BowConvert86, de validatietool en de handleiding die je nodig hebt om stap 2B volledig te doorlopen, kan je terugvinden in ELIT 2.0 bij Voorbereiding > Aanbod > Selecteer het stage-aanbod > Attesten.