Tennis
Padel
Tennis
Padel

Terreinreservatie

Log in om een reservatie te maken.

Er zijn 7 terreinen beschikbaar

  Terrein 1 Terrein 2 Terrein 3 Terrein 4 Terrein 5 Terrein 6 Terrein 7
08:00
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
 
08:15
08:30
08:45
09:00
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Bezet
Bezet
Bezet
09:15
09:30
09:45
10:00
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Bezet
Bezet
10:15
10:30
Vrij
10:45
11:00
Bezet
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
11:15
11:30
11:45
12:00
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
12:15
12:30
12:45
13:00
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
13:15
13:30
Bezet
13:45
14:00
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
14:15
14:30
14:45
15:00
Vrij
Vrij
Bezet
Bezet
Vrij
Vrij
Vrij
15:15
15:30
15:45
16:00
Vrij
Vrij
Bezet
Vrij
16:15
16:30
Vrij
16:45
17:00
Bezet
Vrij
Vrij
Bezet
17:15
17:30
17:45
18:00
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
18:15
18:30
18:45
19:00
Bezet
Bezet
Bezet
Bezet
Vrij
Bezet
19:15
19:30
Bezet
19:45
20:00
Vrij
Bezet
20:15
20:30
20:45
21:00
Bezet
Bezet
Vrij
21:15
21:30
21:45
22:00
Vrij
Bezet
22:15
22:30
Bezet
22:45
23:00            
23:15
23:30
23:45
  Terrein 1 Terrein 2 Terrein 3 Terrein 4 Terrein 5 Terrein 6 Terrein 7