Tennis
Padel
Tennis
Padel

Terreinreservatie

Log in om een reservatie te maken.

Er zijn 12 terreinen beschikbaar

  Terrein 01 Terrein 02 Terrein 03 Terrein 04 Terrein 05 Terrein 06 Terrein 07 Terrein 08 Terrein 09 Terrein 10 Terrein 11 Terrein 12
09:00
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Bezet
Vrij
Vrij
Bezet
09:15
09:30
09:45
10:00
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Bezet
10:15
10:30
Bezet
Bezet
Bezet
Bezet
Bezet
Bezet
10:45
11:00
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
11:15
11:30
11:45
12:00
Vrij
Vrij
Vrij
Bezet
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
12:15
12:30
12:45
13:00
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
13:15
13:30
Bezet
Bezet
Bezet
Bezet
Vrij
Bezet
13:45
14:00
Bezet
Vrij
Vrij
Vrij
Bezet
Bezet
14:15
14:30
14:45
15:00
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Bezet
Bezet
Bezet
Vrij
Vrij
Vrij
15:15
15:30
15:45
16:00
Vrij
Vrij
Vrij
Bezet
Vrij
Bezet
16:15
16:30
Vrij
Vrij
Vrij
Bezet
Vrij
Vrij
16:45
17:00
Vrij
Vrij
Bezet
Vrij
Bezet
Bezet
Bezet
17:15
17:30
17:45
18:00
Bezet
Bezet
Bezet
Bezet
Bezet
Bezet
Bezet
Vrij
Vrij
Bezet
Vrij
Vrij
18:15
18:30
18:45
19:00
Bezet
Bezet
Bezet
Bezet
Bezet
Bezet
Bezet
Bezet
Bezet
Bezet
Bezet
Bezet
19:15
19:30
19:45
20:00
Bezet
Bezet
Bezet
Bezet
Bezet
Bezet
Vrij
Bezet
Bezet
Bezet
Bezet
Bezet
20:15
20:30
20:45
21:00
Vrij
Vrij
Bezet
Bezet
Bezet
Bezet
Bezet
Vrij
Vrij
Bezet
Vrij
Bezet
21:15
21:30
21:45
22:00
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
22:15
22:30
22:45
  Terrein 01 Terrein 02 Terrein 03 Terrein 04 Terrein 05 Terrein 06 Terrein 07 Terrein 08 Terrein 09 Terrein 10 Terrein 11 Terrein 12