Tennis
Padel
Tennis
Padel

FAQ CUPRA Padel Tour

Planning* CUPRA Masters 2023

Poules

 • Dinsdag 19u00: Dames
 • Woensdag 19u00: Heren
 • Donderdag 19u00: Dames
 • Vrijdag 19u00: Heren

Eindronde

 • Zaterdag 12u00 en 14u00: ¼ finales dames
 • Zaterdag 16u00 en 18u00: ¼ finales heren
 • Zondag 10u00: ½ finales dames
 • Zondag 11u30: ½ finales heren
 • Zondag 14u00: finale dames
 • Zondag 16u00: finale heren
* Planning onder voorbehoud van eventuele wijzigingen 
Lees hieronder het antwoord op de meest gestelde vragen.
Hoeveel tornooien kan ik meespelen per week?
Deelname aan een padelreeks telt als officiële deelname (max. 4 reeksen) binnen een tornooiweek. Dit houdt in dat de speler maximaal kan inschrijven in één ander tornooi en/of 3 andere reeksen (tennis/padel) tijdens dezelfde tornooiweek. Een officieel tennis- of padeltornooi in Wallonië of in het buitenland (vb. Premier Tour, FIP-tornooi, ...) telt ook als een officieel tornooi. 

Spelers kunnen enkel in meerdere reeksen binnen eenzelfde tornooiweek inschrijven indien er voldoende tijd is tussen de eindrondes: 
 • Twee eindrondes op éénzelfde club: enkel toegelaten indien er geen overlap is tussen geplande wedstrijden van beide eindrondes.  
 • Twee eindrondes op verschillende clubs: enkel toegelaten indien er minstens 1u30 tijd is tussen het geplande eind-uur van de finale van de éne eindronde en de geplande aanvang van de eerste ronde van de andere eindronde.  
Hoe kan je je beschikbaarheid aanduiden bij inschrijving van een tornooi? 
Een Padel Tour tornooi bestaat steeds uit twee fases: poule fase & eindtabel. Je mag enkel inschrijven wanneer je voldoende beschikbaar bent voor het tornooi.  

Poules:  
Je dient de poulemomenten van de betreffende reeks te sorteren van meest naar minst beschikbaar. Het loting algoritme zal ervoor zorgen dat zo weinig mogelijk teams op het laagste beschikbaarheid ingepland worden. Het kan, net zoals in het oude systeem, echter nooit gegarandeerd worden dat je niet op je laatste voorkeurmoment gepland wordt (bijvoorbeeld een reeks met 3 poulemomenten waarbij alle duo’s hetzelfde poulemoment aanduiden als minst beschikbaar).  

Eindronde: 
Je moet beschikbaar zijn gedurende de volledige eindronde. De eindronde kan niet verplaatst worden (met uitzondering van weersomstandigheden op het voorziene eindrondemoment).  

Opgelet: het opmerkingenveld is niet bedoeld om beperkte beschikbaarheid door te geven. Weet dat een wedstrijdleider jouw inschrijving altijd kan verwijderen bij een te beperkte inschrijving. De wedstrijdleider is niet verplicht om rekening te houden met de opmerkingen bij de loting en planning. 
Kan ik na inschrijving mijn beschikbaarheid nog aanpassen? 
Je kan je beschikbaarheid aanpassen via je spelersdashboard of via de app t.e.m. het moment van de loting.  De wedstrijdleider dient de reeks te loten uiterlijk 6 dagen voor de eerste pouledag (voorbeeld: indien een reeks start met poules op dinsdag, dient uiterlijk geloot te worden op woensdag voordien). Indien de inschrijvingen van een reeks volzet zijn kan de club de reeks vroeger loten, maar ten vroegste op maandag voorafgaand de tornooiweek. 
Wat gebeurt er als ik me na de loting nog terugtrek? 
Elke terugtrekking na loting resulteert in een W.O. of F.F. Lees hier het onderscheid na tussen de toekenning van WO/FF, en mogelijke strafpunten of schorsing. De club moet het inschrijvingsgeld niet terugbetalen. 

Impact op je klassement:
 • Resultaten met W.O., F.F. en 0/0 opgave worden opgenomen in de berekening zowel bij winst als verlies. Dit geldt ook wanneer in een tornooi een speler/duo na loting vervangen werd door een andere speler/duo. 
  • Een W.O./F.F. in de poule van een tornooi telt als één verliespunt.
  • Een W.O./F.F. verlies in tornooien wordt enkel opgenomen voor de speler die verantwoordelijk is voor de W.O. / F.F. 
Sanctie Huishoudelijk reglement (i.v.m. eventuele schorsing):
 • Bij en Walkover of Forfait word je gesanctioneerd via het Huishoudelijk Reglement:
  • Geef je ongewettigd walkover (forfait – F.F.), dan krijg je 5 strafpunten (a rato van 1 per week).
  • Geef je gewettigd walkover (W.O.), dan is krijg je de eerste 2 overtredingen (a rato van 1 per week) geen strafpunten, vanaf de derde week dat je gewettigd walkover geeft, krijg je 3 strafpunten.
 • Strafpunten door WO en FF worden 24 maand bijgehouden en vervallen 2 jaar na datum.
 • Totaliseer je 10 strafpunten, dan word je 2 weken geschorst.
Uiteraard hopen we dat dit zo veel mogelijk vermeden wordt! Check zeker of je voldoende beschikbaarheid hebt voor je je inschrijft voor een tornooi en vermijd zo een WO of FF. Je kan je na inschrijving nog uitschrijven via de app of de website tot en met de inschrijvingsdeadline van het tornooi. 
 
Waarom telt elke WO/FF mee in de berekening? 
 • Wedstrijdleiders en clubs gaven aan dat: 
  • spelers vaak te vrij omspringen met het geven van WO/FF 
  • er nood is aan een sportieve sanctie via de klassementsberekening 
 • Het niet logisch is dat duo’s die eindronde spelen en hun wedstrijd verliezen een slechtere eindratio behalen dan spelers die in de eindronde WO/FF geven.  
Deze aanpassing werd voorgesteld op het jaarlijks cluboverleg met Padelverantwoordelijken en werd door 88% van de clubs goedgekeurd in september 2023.  
Mijn tornooi overlapt met een interclubontmoeting, wat nu?
 • Tot het einde van de inschrijvingsperiode van het tornooi kan je als duo zelf uitschrijven via de app of website uit een tornooi zonder sanctie. Dit telt niet mee voor het klassement. 
 • Bij terugtrekking na loting van het tornooi resulteert dit in een FF (ook al wordt de speler/ het duo nog vervangen door een andere speler/duo). 
  • Een FF telt (net zoals een WO) als 1 verlieswedstrijd voor het klassement bij de speler die verantwoordelijk is voor de afwezigheid.  
  • Een FF in een poule telt (net zoals een WO) als één verlieswedstrijd voor klassement.
  • Een FF of WO wordt ook bestraft via het tuchtreglement en gedragscode van Tennis en Padel Vlaanderen (zie regeling WO en FF strafpunten)
Een tornooi wordt steeds 6 dagen voor eerste pouledag geloot (indien een reeks volzet is kan de wedstrijdleider al vroeger loten, maar ten vroegste op maandag voorafgaand aan de tornooiweek). Op het moment van loting weet je nog niet hoe het komende interclub weekend zal uitdraaien. We begrijpen dat dit lastig is, maar als speler kies je zelf of je het risico wil lopen voor een dubbele planning. Als je dit risico wel wil nemen en je inschrijving voor het tornooi behoudt, dan weet je ook dat er een FF in het tornooi kan volgen indien je niet beschikbaar bent door Interclub. Als je op veilig wil spelen, is het best dat je je uitschrijft uit het tornooi voordat de inschrijvingen afsluiten en zo je plaats laat aan een ander duo. 
Wat is een lucky loser?
Als een duo in de eindronde WO of FF geeft, dan kan de wedstrijdleider beslissen om dit team te vervangen door een Lucky Loser. Dit is een team dat 3e werd in de poulefase. Teams die een WO of FF gaven in de poulefase, kunnen niet geselecteerd worden als Lucky Loser.
Ik ben ingeschreven maar wil nog wisselen van partner, wat moet ik doen? 
Contacteer de wedstrijdleider van het tornooi met de vraag om een spelerswissel uit te voeren. Doe dit zo vroeg mogelijk en breng de wedstrijdleider op de hoogte van de reden van afmelding.  

Opgelet:  
 • De vervanger moet voldoen aan de voorwaarden om in de betreffende reeks te spelen, mag geen overlappende eindrondes hebben, en mag het totaal aantal tornooien per week niet overschrijden. 

Indien de vervanging na de loting gebeurt:  
 • Dit resulteert in een WO (gewettigd) of FF (niet gewettigd) én een verlieswedstrijd in de klassementsberekening voor de persoon die zich terugtrekt. 
 •  In de reeksen P500 dames en P700/1000 gemengd/heren mogen de aanpassingen de oorspronkelijke reekshoofden niet verstoren. Bij een aanpassing/vervanging van een duo dat geen reekshoofd is, mag het nieuwe duo de teamranking van de bestaande reekshoofden niet overtreffen.   
Hoe vaak kan ik me als reserve inschrijven voor een tornooi?
Nieuw vanaf 2024: Er is geen beperking meer op het aantal reserve-inschrijvingen per reeks. Vroeger lag het maximale aantal reserveduo’s per reeks op vijf duo’s.  

Ben je ingeschreven als reserveduo? Hou dan zeker je mailbox en app notificaties in het oog.  
 • Wanneer er een plaats vrijkomt, worden alle spelers die op de reservelijst staan hiervan verwittigd via e-mail en via een notificatie in de app van Tennis Vlaanderen.  
 • De eerste reservespeler die zijn of haar inschrijving bevestigt via het spelersdashboard of de app zal zijn inschrijving kunnen finaliseren.  
 • Als de vrijgekomen plaats intussen is ingenomen door een ander duo, dan is het afwachten tot er eventueel een volgende plaats vrijkomt en worden de duo’s op de reservelijst hiervan opnieuw verwittigd via e-mail of een notificatie in de app.  
Wat zijn voorinschrijvingen? 
In een Padel Tour-tornooi kunnen clubleden (leden met een abonnement op die club of die club als hoofdclub) van de organiserende club zich 1 dag vroeger inschrijven – één dag vóór de officiële inschrijvingsdatum. Dit kan voor maximum 25% van het totaal aantal duo’s dat zich kan inschrijven voor een bepaalde reeks. Een speler moet hiervoor ingelogd zijn in de app of website.  
Hoeveel bedraagt het inschrijvingsgeld? 
 • Reeksen die outdoor doorgaan: maximaal € 18 pp 
 • Reeksen die overdekt/indoor doorgaan: maximaal € 20 pp  
  • Uitzondering: reeksen die full indoor doorgaan (alle poule- én eindrondemomenten + op terreinen waarvan alle wanden 100% gesloten zijn) in de winterperiode vanaf 1 oktober tot en met 31 maart: maximaal € 25 pp 
Ik heb een tornooi gewonnen, waar zie ik mijn pasje?  
Als je een tornooi wint, verdien je een pasje en kan je een reeks hoger spelen. Je hoeft hiervoor niets te doen - dit wordt automatisch toegekend en is géén fysiek 'pasje'. Pasjes worden niet overgedragen, elk tornooiseizoen moet je als speler opnieuw pasjes verzamelen:  
 • Als je een tornooi wint, krijg je de rechten van 1 klassement hoger dan de gewonnen reeks. 
 • Een pasje is individueel 
 • Een pasje geldt voor de gender categorie van de speler (heren of dames) en de gemengde categorie 
 • Praktische voorbeelden: 
  • Een P100 speler die 1x een tornooi P100 wint, mag zich inschrijven in de P200 reeks met een andere P100. Diezelfde P100 mag zich ook inschrijven in de P300 reeks maar enkel samen met een P300 speler of met een speler die een P200 tornooi gewonnen heeft. 
  • Een P300 speler die 1x een tornooi P400 wint, mag de P500 reeks spelen met een P500 of P400 speler of met een speler die een tornooi P300 gewonnen heeft.  
 • Je pasje wordt automatisch toegepast als je je inschrijft in een tornooi van een hogere reeks. 
Praktische info
 • Alle eindrondewedstrijden kan je volgen via onze livestream.  
 • Er is een fotograaf/videograaf aanwezig tijdens het hele evenement om leuke sfeerbeelden te nemen op en naast het veld. De foto’s en beelden gebruiken we om onze projecten te promoten bij onze leden, offline, online en op onze sociale mediakanalen. Uiteraard worden de foto's en de beelden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Een leuke herinnering aan een toptornooi als je 't ons vraagt! Bij inschrijving voor de CUPRA Padel Masters ga je akkoord met bovenstaande. Wil je toch niet op de beelden staan? Stuur vooraf een mail naar marketing@padelvlaanderen.be

Padel Work Out voor de jeugd 

Tijdens de CUPRA Padel Masters komt ook de padeljeugd in actie tijdens de Padel Work Out. Alle jeugdspelers die minstens 3 tornooien speelden (Padel Tour Junior of CUPRA Padel Tour) krijgen een uitnodiging voor de toffe Padel Work Out tijdens de Masters. Daar kunnen zij ook meteen hun hippe padelsweater ophalen.

Meer info?

Neem contact op via info@padelvlaanderen.be of 02 548 03 00.